Kulturparken Hagafors är arbetsnamnet på 2020 års projekt kring stolfabriken och samhället Hagafors.

Mer information kommer här och på Facebooksidan. Håll utkik!

Kulturparken 2020