Ledningsstöd

Hej!

Vill du prata ledarskap med mig?

Jag fick mitt första chefsjobb 2004 och har nu 17 års ledarerfarenhet från kommunen, regionen och staten. Det vore roligt att få hjälpa dig genom att vara ditt bollplank en stund. Just nu bygger jag upp en kunskaps- och erfarenhetsbank. Därför är mitt ledningsstöd helt kostnadsfritt. Jag använder mig helst av videosamtal men telefon är också ett alternativ.

Eftersom jag har varit verksam inom hälso- och sjukvården i många år är jag van att arbeta under tystnadsplikt. För att du ska känna dig trygg får du också en sekretessförbindelse av mig i samband med att vi bokar en tid.

För att vi ska ha ett utvecklande samtal bör du arbeta i någon slags ledningsfunktion eller stå i begrepp att söka en sådan tjänst.

Exempel på samtalsämnen:

  • Ny som chef
  • Ung chef
  • Kommunikation
  • Konflikter och svåra samtal
  • Rekrytering och urval

Hör av dig på 070-240 19 85 eller peter.fransson@hagafors.se

Vänligen,
Peter Fransson