Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att vi ska kunna behandla din beställning. Vi följer reglerna i GDPR. Du kan läsa mer om hur personuppgifter får hanteras på datainspektionen.se